Koordineringsrådet

Her finn du referat og presentasjonar frå Koordineringsrådet

2020:

Koordineringsrådet 25. juni:

Referat koordineringsrådet 25.06.2020

Sakliste koordineringsrådet 25.06.2020

Koordineringsrådet 03.mars:

Referat og saksliste:

Referat koordineringsrådet 04.03.2020

Sakliste koordineringsrådet 27.11.2019

Presentasjonar:

26 11 19 Forbetringsutdanning. Orientering til koordineringsrådet

27 11 19 Koordineringsrådet. Status fagnettverk eldremedisin-eldreomsorg

2019-11-27 Nye Førde sjukehus – koordineringsrådet (003)

Erfaringskonferansen

Forbetringsutdanning_handbok_kull1_original

Informasjon om forbetringsutdanninga

KS Vestland status

Leve heile livet

Oppfølgingsteam og primærhelseteam – koordineringsrådet 27.11.19

Samhandlingsbarometeret 27.11.2019

2019:

Koordineringsrådet 27. november:

Referat og saksliste:

Referat møte koordineringsrådet 27.11.2019

Sakliste koordineringsrådet 27.11.2019

Presentasjonar:

26 11 19 Forbetringsutdanning. Orientering til koordineringsrådet

27 11 19 Koordineringsrådet. Status fagnettverk eldremedisin-eldreomsorg

2019-11-27 Nye Førde sjukehus – koordineringsrådet (003)

Budsjett 2020 sak til koordineringsrådet

Erfaringskonferansen

Forbetringsutdanning_handbok_kull1_original

Informasjon om forbetringsutdanninga

KS Vestland status

Leve heile livet

Oppfølgingsteam og primærhelseteam – koordineringsrådet 27.11.19

Samhandlingsbarometeret 27.11.2019

Koordineringsrådet 23. september:

Referat og saksliste:

Referat frå koordineringsrådet 24.09.2019

Sakliste koordineringsrådet 24.09.2019 (1)

Presentasjonar:

190924 Presentasjon prehospitalplan koordineringsrådet ver 1

Framtidige regionar

Koordineringsrådet 23.09.19 sak 36

Koordineringsrådet 23.09.19 sak 39

Koordineringsrådet rekruttering

Leve heile livet

NOU – Åpenhet i grenseland

Presentasjon1 – kordineringsrådet

Rekruttering av sjukepleiarar til kommunar i Sogn og Fjordane Nyhendesak

Revisjon strategi FOI – koordineringsrådet

Saksframlegg arbeidsgruppe for samhandlingsavvik

Ungdomsrådet i Helse Førde

 

Møtet 8. mai: 

Referat koordineringsrådet 08.05.2019

Sakspapir til møte i koordineringsrådet 8.mai

 

 2018:

Referat Koordineringsrådet 31.05.18

Referat frå møte i Koordineringsrådet 25.01.18

 

2o17:

Referat frå møte i Koordineringsrådet 16.11.17

Referat Koordineringsraadet 2017-09-25