Regionale dagsamlingar om samhandlingsavvik

Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar i kvar region annakvart år som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.  Dei første samlingane vert arrangert i mars 2017.

Rapport frå arbeidsgruppe (PDF)

Samlingar i 2017:

Invitasjon til regionale dagsamlingar 2017 (2) (PDF)

Regionale dagsamlingar 2017 samla presentasjon (PDF)