Regionale dagsamlingar om samhandlingsavvik

Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar i kvar region annakvart år som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.  Dei første samlingane vert arrangert i mars 2017. Det blir i 2019 ikkje arragnert regionale dagsamlingar pga Erfaringskonferansen. Neste regionale dagsamling blir i 2020.

Rapport frå arbeidsgruppe (PDF)