15. mai 2019 arrangerte Forskargruppa folkehelse, livstil og overvekt ved Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde i samarbeid med Samhandlingsbarometeret fagseminar om tolking og bruk av helsestatistikk i små utval. Temaet vart belyst gjennom føredrag frå fagfolk og forskarar frå ulike instansar, og det vart sett av tid til diskusjonar og synspunkt frå dei frammøtte.

Her er presentasjonane:

Amrhein Greenland McShane 2019

Andersen 150519

Breidablik 150519

Hufthammer 150519

Kvalheim 150519

Program-15-mai

Rajalahti Kvalheim 150519

Rønning 150519