Powerpoint presentasjonar frå fagdag:

Pasientens helseteneste «Palliasjon» 19.10.2016

Samarbeid i overgongen mellom spesialist-og-kommunehelsetenesta (Powerpoint)

Lindrande behandling Nordfjord (Powerpoint)

Nordfjord, Haugstøl og Dalene (Powerpoint)

Palliativ behandling: Fastlegens rolle og tanker om god samhandling (Powerpoint)

Rørt, ramma og rysta 2016. Fagdag i palliasjon på Eid (Powerpoint)

Samarbeid mellom kreftkoordinator og lms 19. oktober 2016 (Powerpoint)

Åndelig og eks Nordfjordeis 2016 Powerpoint (Powerpoint)