Kommune rapportar frå Samhandlingsbarometeret:

Samhandlingsbarometeret har på bestilling frå kommunar og helseforetak laga rapportar for enkelt kommunar der vi ser på tal frå Samhandlingsbarometeret. Rapportane viser dei indikatorane der den enkelte kommune skil seg ut og samanliknar kommunane med andre nærliggande kommunar.

GAULAR KOMMUNE OG SAMHANDLINGSREFORMA ( Bestillar: Samhandlingssjef i Helse Førde)

GLOPPEN kommune (Bestillar: Helse – og sosialsjef i Gloppen kommune)

Vågsøy kommune (Bestillar: Samhandlingssjef i Helse Førde)

Avviksrapportar:

Rapport om avvik relatert til samhandling 29.11.16 (PDF)

Rapport om avvik relatert til samhandling 20.04.16 (PDF)

Rapport om avvik relatert til samhandling 10.09.15 (PDF)

Rapport om avvik relatert til samhandling 01.06.15 (PDF)