Rapportar:

Kvardagsrehabilitering i Gloppen (PDF)

Felles øyeblikkeleg hjelp senger med døgnopphald (PDF)

Ungdomsundersøkinga: Helse,miljø og livsstil i Sogn og Fjordane 2013 (PDF)

Avviksrapportar:

Rapport om avvik relatert til samhandling 29.11.16 (PDF)

Rapport om avvik relatert til samhandling 20.04.16 (PDF)

Rapport om avvik relatert til samhandling 10.09.15 (PDF)

Rapport om avvik relatert til samhandling 01.06.15 (PDF)

Presentasjonar:

Framtidas lokalsjukehus ved Nordfjordeid lokalsjukehus (Powerpoint)

Forbruksmønster i helsetenesten (Powerpoint)

Flytskjema/pasientforløp KOLS (Powerpoint)