Praksiskonsulentordninga

I praksiskonsulentordninga i Helse Førde arbeider
tre allmennlegar i deltidsstillingar. Stillingane er lagt
under avdeling for Fag og utvikling.

Dei tre praksiskonsulentane i Helse Førde er Anna Stubdal, Jan Ove Tryti og Normund Svoen.

Meir om praksiskonsulentordninga finn du her.

PKO- nytt :

PKO sender regelmessig ut eposter til allmennlegane i Fylket og nokre ganger til spesialistane med påminning om nye og viktige saker som er aktuelle på nettsida. Nedan for finn du siste aktuelt frå PKO. Gå til arkivet for eldre utgåver

Siste: PKO-nytt 04.06.20

Arkiv:

2020

2019

Årsmelding for Praksiskonsulentane :

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018