Pakkeforløp kreft og psykisk helse/rus

Under finn du kontakt personar i Helse Førde og lenke til nasjonaleretningslinjer for pakkeforløp for kreft og psykisk helse/rus.

Pakkeforløpskoordinatorar kreft i Helse Førde:

Kirurgisk: Hanne Elin Skår mobil: 95 98 72 74
Lungekreft: Sven Ivar Hove mobil: 95 98 72 75
Kirurgisk /medisinsk: Ingeborg Grimset Ravndal mobil : 48 03 26 38

Meir informasjon om pakkeforløp for kreft finn du her

Pakkeforløpskoordinatorar psykisk helse og rus i Helse Førde:

Sønnøve Caroline Yndestad Ramsfjell mobil: 415 30 442
sonnove.caroline.yndestad.ramsfjell@helse-forde.no
Ellinor Kleppenes mobil: 415 30 437
ellinor.kleppenes@helse-forde.no

Meir informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus finn du her