Kvalitetskonferansen

Kvar haust arrangerer  Kvalitetsutvalet i Helse Førde;  Kvalitetskonferanse. Målgruppa er hovudsak alle tilsette i Helse Førde, men alle andre som er engasjert i utvikling av helsetenestene er også velkommen til å delta.

Meir info om Kvalitetskonferansen i 2019 kjem seinare!