Fagnettverksamling innan Eldremedisin/eldreomsorg

To gonger i året vert det arrangert fagnettverksamling innan Eldremediisn/eldreomsorg. Fagdagen er for tilsette i heimesjukepleie/institusjonar i kommunane og tilsette på sjukehusa.

Hovudtema for 2019/-20 er demens.

Planlagte fagnettverkdagar for 2020:

26.mars -20: adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens.

29.oktober-20: fokus på palliasjon og demens.

 

Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg 26.mars 2020

Neste samling i fagnettverket blir 26.mars på Skei. Tema blir adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Merk dykk datoen og del gjerne informasjonen med andre.

Program og påmelding kjem seinare.

Fagnettverket vert arrangert i samarbeid mellom USHT-Sogn og Fjordane og SESAM (Senter for Eldremedisin og samhandling)

Haustens samling er planlagt til 29. oktober med fokus på palliasjon og demens.

Kontaktperson: Greta Gard Endal, Eldremedisinsk poliklinikk – Førde/SESAM