Fagnettverksamling innan Eldremedisin/eldreomsorg

Fagnettverksamling innan eldremedisin/eldreomsorg er 26.mars er avlyst.

På grunn av smittesituasjon knytt til koronavirus avlyser vi fagdagen 26.mars. Dette er i samsvar med råd frå Folkehelseinstituttet og i samråd med kommuneoverlege.

Vi vil vurdere om vi kan tilby kommunane tema/undervisning på video/webinar, men vil avvente til vi ser om det er realistisk og fornuftig med tanke på ressursbruk og prioritering i denne situasjonen.

To gonger i året vert det arrangert fagnettverksamling innan Eldremedisin/eldreomsorg. Fagdagen er for tilsette i heimesjukepleie/institusjonar i kommunane og tilsette på sjukehusa.

Hovudtema for 2019/-20 er demens.

Planlagte fagnettverkdagar for 2020:

26.mars -20: Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens.- AVLYST

29.oktober-20: Fokus på palliasjon og demens.

Program kjem seinare

 

Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg 26.mars 2020

Neste samling i fagnettverket blir 26.mars på Skei. Tema blir adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Merk dykk datoen og del gjerne informasjonen med andre.

Program Fagnettverk 26. mars 2020.

Fagnettverket vert arrangert i samarbeid mellom USHT-Sogn og Fjordane og SESAM (Senter for Eldremedisin og samhandling)

Haustens samling er planlagt til 29. oktober med fokus på palliasjon og demens.

Kontaktperson: Greta Gard Endal, Eldremedisinsk poliklinikk – Førde/SESAM