FREDAGSMØTER

Kvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet v/ Førde Sentralsjukehus.
Tema’ene er ofte medisinsk faglege, men forelesninga er opent for alle interesserte.

Presentasjonane vert overført via virtuelt nummer: 999469@uc.nhn.no

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer er eit levande dokument.
Ofte må avdelingane byte dato seg i mellom og det kan skje avlysning, Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Vi har stort sett fullt auditorium kvar fredag, plass til 130 stk. så fokuset vil vere størst lokalt her hos oss.
Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ein forelesning.
Det vil derfor ikkje vere praktisk mulig å la alle få stille spørsmål.

Viktige reglar ved deltakelse:

Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utenfra er kobla frå,
men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane.
Dette er svært forstyrrande, derfor må ALLE deltakarar huske å «mute» sin mikrofon.

Når presentasjonen til forelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium.
Det betyr at bilde av partane som er kobla opp, vil komme på eit stort lerret her hos oss.
Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

FREDAGSMØTER – VÅRSEMESTER 2018 – OVERSIKT OVER DATOAR:

JANUAR
Fredag 05.01. v/ Overgrepsmottaket     Tema: Fredagsmøte 05.01.18
Fredag 12.01. v/ Øyre, Nase og Hals    Tema: Fredagsmøte 12.01.18
Fredag 19.01. v/ Psykisk Helsevern    Tema: Fredagsmøte 19.01.18
Fredag 26.01. v/ Laboratoriet for medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)     Tema: Fredagsmøte 26.01.18

FEBRUAR
Fredag 02.02. v/ Psykisk Helsevern for barn og unge      Tema: Fredagsmøte 02.02.18
Fredag 09.02. v/ Avdeling for nevrologi, reumatologi og rehabilitering    Tema: Fredagsmøte 09.02.18
Fredag 16.02. v/ Fagdirektør    Tema: Fredagsmøte 16.02.18
Fredag 23.02. v/ Ledig – skulane sin vinterferie

MARS
Fredag 02.03. v/ Kreftavdeling     Tema: Fredagsmøte 02.03.18
Fredag 09.03. v/ Fag- og utvikling     Tema: Fredagsmøte 09.03.18
Fredag 16.03. v/ Avdeling for akuttmedisin   Tema: Fredagsmøte 16.03.18
Fredag 23.03. v/ Ortopedisk avdeling    Tema: Fredagsmøte 23.03.18
Fredag 30.03. v/ Langfredag

APRIL
Fredag 06.04. v/ Klinisk etikkomitè  Foreløpig ikkje program
Fredag 13.04. v/ FAU – smittevern (antibiotikastyring)   Tema: Fredagsmøte 13.04.18
Fredag 20.04. v/ Senter for helseforsking   Grunna sjukdom har vi ikkje tema
Fredag 27.04. v/ Praksiskonsulent/Fagdirektør     Tema: Fredagsmøte 27.04.18

MAI
Fredag 04.05. v/ Medisinsk avdeling    Tema: Fredagsmøte 04.05.18
Fredag 11.05. «inneklemt fredag» – ikkje satt opp program
Fredag 18.05. «inneklemt fredag» – ikkje satt opp program
Fredag 25.05. v/ Barneavdeling   Tittel: Fredagsmøte 25.05.18

JUNI
Fredag 01.06. v/ Radiologisk avdeling    Tittel: Fredagsmøte 01.06.18
Fredag 08.06. v/ Kirurgisk avdeling     Tema: Fredagsmøte 08.06.18
Fredag 15.06. v/ Vestlandspasienten (Alle møter)    Tema: Fredagsmøte 15.06.18

Informasjon om temaet: Akuttsperre -fredagsmøte 15.06.18