FREDAGSMØTER

Frå hausten 2018 blei det endring i intervall av fredagsmøteprogram.
Hausten er det i partalsveker, våren er det i oddetalsveke.

Annakvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet v/ Førde Sentralsjukehus.
Tema’ene er ofte medisinsk faglege, men forelesninga er opent for alle interesserte.

Presentasjonane vert overført via virtuelt nummer: 999469@uc.nhn.no

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer er eit levande dokument.
Ofte må avdelingane byte dato seg i mellom og det kan skje avlysning, Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Vi har stort sett fullt auditorium kvar fredag, plass til 130 stk. så fokuset vil vere størst lokalt her hos oss.
Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ein forelesning.
Det vil derfor ikkje vere praktisk mulig å la alle få stille spørsmål.

Viktige reglar ved deltakelse:

Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utenfra er kobla frå,
men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane.
Dette er svært forstyrrande, derfor må ALLE deltakarar huske å «mute» sin mikrofon.

Når presentasjonen til forelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium.
Det betyr at bilde av partane som er kobla opp, vil komme på eit stort lerret her hos oss.
Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

FREDAGSMØTER – HAUSTSEMESTERET 2019 – OVERSIKT OVER DATOAR:

SEPTEMBER
Fredag 06.09.19 – Program ved Kreftavdeling Fredagsmøte 06.09.19
Fredag 20.09.19 – Program ved Fag- og innovasjon (FOU-forskning): Fredagsmøte 20.09.19

OKTOBER
Fredag 04.10.19 – Program ved Avdeling for akuttmedisin Fredagsmøte 04.10.19
Fredag 18.10.19 – Program ved PHV-Psykisk Helsevern Fredagsmøte 18.10.19

NOVEMBER
Fredag 01.11.19 – Program ved Senter for eldremedisin og samhandling (SESAM) Fredagsmøte 01.11.19
Fredag 15.11.19 – Program ved Hud poliklinikk Fredagsmøte 15.11.19
Fredag 29.11.19 – Program ved Mikrobiologi

DESEMBER
Fredag 13.12.19 – Program – foreløpig ledig