FREDAGSMØTER

Frå hausten 2018 blir det endring i intervall av fredagsmøteprogram.
Det vil bli fredagmøter på partalsveker, med unntak av november månad, da det allereie var avtale tid med forelesarar.

 

Annakvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet v/ Førde Sentralsjukehus.
Tema’ene er ofte medisinsk faglege, men forelesninga er opent for alle interesserte.

Presentasjonane vert overført via virtuelt nummer: 999469@uc.nhn.no

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer er eit levande dokument.
Ofte må avdelingane byte dato seg i mellom og det kan skje avlysning, Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Vi har stort sett fullt auditorium kvar fredag, plass til 130 stk. så fokuset vil vere størst lokalt her hos oss.
Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ein forelesning.
Det vil derfor ikkje vere praktisk mulig å la alle få stille spørsmål.

Viktige reglar ved deltakelse:

Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utenfra er kobla frå,
men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane.
Dette er svært forstyrrande, derfor må ALLE deltakarar huske å «mute» sin mikrofon.

Når presentasjonen til forelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium.
Det betyr at bilde av partane som er kobla opp, vil komme på eit stort lerret her hos oss.
Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

FREDAGSMØTER – HAUSTSEMESTERET 2018 – OVERSIKT OVER DATOAR:

SEPTEMBER
Fredag 07.09. v/ Program ved Kvalitet og pasienttryggleik: Fredagsmøte 07.09.18
Fredag 21.09. v/ «Forskningsdag» Fredagsmøte 21.09.18

OKTOBER
Fredag 05.10. Program ved Smittevern/Bedrifthelsetenesta:   Fredagsmøte 05.10.18
Fredag 19.10. Program ved Lærings- og meistringssenteret:    Fredagsmøte 19.10.18

NOVEMBER
Fredag 02.11 Program ved NORODD: Organdonasjon:   Fredagsmøte 02.11.18
Fredag 09.11. Program ved SESAM:  Fredagsmøte 09.11.18
Fredag 16.11. Program ved «Sykehusinnkjøp»:  Fredagsmøte 16.11.18
Fredag 23.11. Program ved Kreftavdelinga: Program går ut
Fredag 30.11. Program ved Fag- og utvikling: Forprosjekt «Droner i Sjukehus» Fredagsmøte 30.11.18

DESEMBER
Fredag 14.12. Program ved Klinisk Etikkomitè:   Fredagsmøte 14.12.18