FREDAGSMØTER

Frå hausten 2018 blei det endring i intervall av fredagsmøteprogram.
Hausten er det i partalsveker, våren er det i oddetalsveke.

Annakvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet v/ Førde Sentralsjukehus.
Tema’ene er ofte medisinsk faglege, men forelesninga er opent for alle interesserte.

Presentasjonane vert overført via virtuelt nummer: 999469@uc.nhn.no

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer er eit levande dokument.
Ofte må avdelingane byte dato seg i mellom og det kan skje avlysning, Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Vi har stort sett fullt auditorium kvar fredag, plass til 130 stk. så fokuset vil vere størst lokalt her hos oss.
Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ein forelesning.
Det vil derfor ikkje vere praktisk mulig å la alle få stille spørsmål.

Viktige reglar ved deltakelse:

Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utenfra er kobla frå,
men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane.
Dette er svært forstyrrande, derfor må ALLE deltakarar huske å «mute» sin mikrofon.

Når presentasjonen til forelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium.
Det betyr at bilde av partane som er kobla opp, vil komme på eit stort lerret her hos oss.
Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

FREDAGSMØTER – VÅRSEMESTERET 2020 – OVERSIKT OVER DATOAR:

JANUAR
Fredag 17.01.20 – Program ved Medisinsk avdeling Fredagsmøte 17.01.20
Fredag 31.01.20 – Program ved Kirurgisk avdeling Fredagsmøte 31.01.20

FEBRUAR
Fredag 14.02.20 – Program ved Ortopedisk avdeling Fredagsmøte – 14.02.20
Fredag 28.02.20 – Program ved Avdeling for patologi   Fredagsmøte 28.02.20

MARS
Fredag 13.03.20 – Program ved Augeavdeling AVLYST    Fredagsmøte 13.03.20
Fredag 27.03.20 – Program ved Klinisk Etikkomite AVLYST     Fredagsmøte 27.03.20

APRIL
Fredag 10.04.20 – Ingen program – Langfredag
Fredag 24.04.20 – Program ved Læring, meistring, FMR AVLYST

MAI
Fredag 08.05.20 – Program ved Barne- og ungdomsavdeling Fredagsmøte 08.05.20
Fredag 22.05.20 – Inneklemt fredag – reserve

JUNI
Fredag 05.06.20 – Program ved Radiologisk avdeling Fredagsmøte 05.06.20
Fredag 19.06.20 – Program ved ny koordinator for simuleringssenter