FREDAGSMØTER

Frå hausten 2018 blei det endring i intervall av fredagsmøteprogram. Den gong blei fredagsmøtene avholdt annakvar veke (partalsveker)
Frå 010119 vil fredagsmøtene bli gjennomført i oddetalsveker.

Annakvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet v/ Førde Sentralsjukehus.
Tema’ene er ofte medisinsk faglege, men forelesninga er opent for alle interesserte.

Presentasjonane vert overført via virtuelt nummer: 999469@uc.nhn.no

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer er eit levande dokument.
Ofte må avdelingane byte dato seg i mellom og det kan skje avlysning, Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Vi har stort sett fullt auditorium kvar fredag, plass til 130 stk. så fokuset vil vere størst lokalt her hos oss.
Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ein forelesning.
Det vil derfor ikkje vere praktisk mulig å la alle få stille spørsmål.

Viktige reglar ved deltakelse:

Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utenfra er kobla frå,
men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane.
Dette er svært forstyrrande, derfor må ALLE deltakarar huske å «mute» sin mikrofon.

Når presentasjonen til forelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium.
Det betyr at bilde av partane som er kobla opp, vil komme på eit stort lerret her hos oss.
Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

FREDAGSMØTER – VÅRSEMESTERET 2019 – OVERSIKT OVER DATOAR:

JANUAR
Fredag 04.01.19 – Program ved Kvinneklinikken  Fredagsmøte 04.01.19
Fredag 18.01.19 – Program ved Ortopedisk avdeling   Fredagsmøte 18.01.19

FEBRUAR
Fredag 01.02.19 – Program ved Avdeling for patologi   Fredagsmøte 01.02.19
Fredag 15.02.19 – Program ved Kirurgisk avdeling Fredagsmøte 15.02.19

MARS
Fredag 01.03.19 – Program ved Medisinsk avdeling Fredagsmøte 01.03.19
Fredag 15.03.19 – Program ved Øyre Nase Hals Fredagsmøte 15.03.19
Fredag 29.03.19 – Program ved Augeavdeling Fredagsmøte 29.03.19

APRIL

Fredag 12.04.19 – Program ved Klinisk etikkomitè Fredagsmøte 12.04.19
Fredag 26.04.19 – Program ved ANRR: Nevrologi Fredagsmøte 26.04.19

MAI

Fredag 10.05.19 – Program ved Barne- og ungdomsavdeling Fredagsmøte 10.05.19
Fredag 24.05.19 – Program ved Helseforskning – fleire aktører Fredagsmøte 24.05.19

JUNI

Fredag 07.06.19 – Program ved Radiologisk avdeling Fredagsmøte 07.06.19