Heimedialyse ved kronisk nyresvikt

Målsetting Helse- og omsorgsdepartementet sette i oppdragsdokumenta…

FRAMSKRIVING AV ETTERSPØRSEL ETTER HELSE- OG OMSORGSTENESTER; ELEFANTEN SOM BERRE SSB VIL SJÅ?

  SSB (Statistisk sentralbyrå) har nyleg gitt ut ein…

FAGDAG VALD OG OVERGREP MOT BARN OG UNGE

Barne- og ungdsomsavdelinga i Helse Førde arrangerar Sogn og…

SAMHANDLINGSNYTT

Foto: Oddleiv Apneseth Etter lang tids pause gjenoppstår…

Kva meiner du om Samhandlingsbarometeret?

Dette ønskjer vi svar på i spørjeundersøkinga som er sendt…

Samhandlingsbarometeret og Samfunnsmedisin

Ein av nestorane innan norsk samfunnsmedisin, Magne Nylenna,…