Delavtalar mellom kommunane og Helse Førde:

Delavtale ansvarsavklaring (PDF)

Delavtale Samarbeid om folkehelse og førebygging (PDF)

Delavtale forsking og utdanning (PDF)

Delavtale IKT løysingar lokalt (PDF)

Delavtale Retningslinjer for å sikre heilskapelege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester (PDF)

Delavtale kunnskapsoverforing og informasjonsutveksling (PDF)

Delavtale Svangerskaps- fødsels- og barselomsorga (PDF)

Delavtale Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (PDF)

Revidert delavtale mellom kommune og Helse Førde HF – Samarbeid om den akuttmedisinske kjeda (PDF)

Delavtale gjensidig hospiteringsordning (PDF)

Delavtale nettverk kreftomsorg og lindrande behandling (PDF)

Delavtale Fagnettverk innan habilitering og rehabilitering – Møteplassen (PDF)

Delavtale om lærings- og meistringstilbod (PDF)

Delavtale om pasienttransport (PDF)

Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling (PDF)

Delavtale om samarbeid om beredskap (PDF)

Delavtale Smittevern  (PDF)

Delavtale tilvising, innlegging og utskriving frå sjukehus – rev mai 2019 (pdf) (PDF)

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse (PDF)

Delavtale Elektonisk samhandling:

Ny avtale 28.11.2018 – Elektronisk samhandling mellom Foretakene og DPI i Helse Vest IKT og Samhandlingspart DA

Utgått avtale: Avtale om elektronisk samhandling mellom Helse Førde HF og XXX legekontor Rev april 2015 – PDF

2 Vedlegg: Håndbok – Drift av meldingsutveksling – sendt ut april 2015 – versjon 2.0 07.12.2009 – PDF

Håndbok – Oppstart av meldingsutveksling og innføring av nye meldinger – sendt ut 08.04.2015 Versjon 2.0 15.12.2009 – PDF

Ansvar nye kommunar:

Kinn kommune: Overføring av ansvar for rammeavtale, delavtalar og særavtalar mellom Helse Førde HF og kommunane Flora og Vågsøy til Kinn kommune (pfd)

Sogndal kommune:  Overtaking av ansvar for rammeavtale, delavtalar og særavtalar mellom Helse Førde HF og Sogndal kommune, Leikanger kommune og Balestrand kommune til nye Sogndal kommune (pfd)

Stad kommune: Avtale overføring av ansvar for rammeavtale, delavtalar og særavtalar mellom Helse Førde HF og Eid kommune og Selje kommune til Stad kommune – pdf

Sunnfjord kommune: