Referat frå Fagrådet 2020:


Fagrådet juni 2020:

Referat fagrådet juni 2020

Sakliste fagrådet juni 2020

Utkast til mellombels delavtale mellom kommunane og Helse Førde – Samarbeid ved større smitteutbrot

Utkast – Delavtale tilvising innlegging og utskriving frå sjukehus – mai 2020

Avtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om LIS1-teneste for legar – mai 2020


Fagrådet 2019:

14.11. 2019:

Saksliste og referat:

Sakliste fagrådet 14.11.2019

Referat fagrådet 14.11.2019

Presentasjonar

Einingar i Helseregion Vest utpeika til akutt behandling av rusmiddelmisbruk

Ernæringsstategi i Helse Førde 2020-2025 ENDELEG UTKAST kortversjon_mma_mu

Fagrådet november 2019 avvik

KS Førde 14 11 2019

Lokal pasientløype for akutte alkoholproblem informasjon

Pasienttilfredsheit LMS

Presentasjon 141119 Ernæringsstrategi

Samhandlingsprofilar for kommunane 14 11 2019 Samhandlingsprofilar for kommunar i Sogn og Fjordane

12.09.2019:

Referat fagrådet 12.09.2019

Sakliste med grunnlagsdokument til fagrådet 12.09.2019

Presentasjonar frå fagrådet 12.09.2019:

12.09. fagråd sak 28 LIS samarbeid

Anbefalinger-om-samarbeid-mellom-fastleger-og-sykehus-faggruppe-samhandling

Etablering av nytt samarbeidsorgan

Fagråd sak Handlingsplan hepatitt C

Fagråd sak handlingsplan hepatitt C

LEVE HEILE LIVET

Oppgavefordeling, rådgivende samhandlingsutval

Prehospital plan fase 2

Prehospital plan

Revidert utkast delprosjektdirektiv

Rekrutteringsstrategi legar

Revisjon av strategi for forsking og innovasjon – til fagrådet

Saksframlegg til nye medlemmar fagråd frå nov. 2019

Samhandlingsavvik i fagrådet sept 2019

Vel Heim PP 2

Vidareføring storbrukarprosjektet

Fagrådet april – referat og presentasjonar

 

Referat Fagrådet 2018

Fagrådet referat 01.11.18

Fagrådet referat 13.09.18

Fagrådet referat 12.04.18

Referat Fagrådet 01.03.18

 

Referat Fagrådet 2017

Referat frå møtet 14.12.17

Referat frå møte i fagrådet 21.09.17