Fagdag om barn som pårørande- ser vi dei?

07.03.19 Scandic Sunnfjord Hotel

Førde kommune og Helse Førde arrangerte felles fagdag om barn som pårørande. Målgruppa var barneansvarlege i Helse Førde, tilsette ved helsestasjon i nye Sunnfjord kommune, barnevern, NAV, psykiatritenesta, skule- og barnehagar, pleie og omsorg, og Frisklivsentral.
Fagdagen samla 87 deltakarar, og hadde fokus på brukarerfaringar og faglege innlegg. Unn Birkeland, dagleg leiar ved Pårørandesenteret i Stavanger informerte om senteret si rolle. Vidare fortalde Lisbeth Dorthea Slyngstad om prosjektet barneansvarleg og pårørandestrategi i Ålesund kommune. Det var spesielt nyttig å høyre frå brukarar som hadde sjølvopplevde erfaringar med å vere sjuk og vere mor, og det å vere barn som pårørande. Barneansvarleg i Helse Førde delte sine erfaringar om denne rolla, og det å sjølv vere pårørande.

Presentasjonar:

Barneansvarleg i Ålesund kommune

Pårørandesenteret

Powerpoint presentasjonar frå tidlegare fagdagar:

«Fagdag barn som pårørande» på Skei Hotell den 28.02.2018

Barn som pårørende 28. februar 2018 på Skei (1)

Born som pårørande Helse Førde

Brosjyren-barn+som+pårørande v Siv Mannes

Om HSF på konferanse 28.2.18 v Inger C. Fitje

Presentasjon skei 28.2 NORPAL

V7 v Siv Mannes

VFB-Indre Nordfjord SKEI

Pasientens helseteneste «Barn som pårørande» 18.10.2016

05.10.2016 Erfaring og forsking barn som pårørande (Powerpoint)

Barn som pårørande (Powerpoint)

Barn som pårørende (Powerpoint)

Bjarte Gangeskar. Barnevernet- Barn som pårørande (Powerpoint)

BSP arbeidet i Helse Førde (Powerpoint)

Multisenterstudie barn som pårørande (Powerpoint)