Fagdagar:

 

Fagdag smittevern 6.11.2019 – Reingjering og desinfeksjon av flater og medisinsk utstyr

2019 6.nov.Dekontaminering. Reingjering og desinfeksjon

2019.6.nov. Smittevegar, basale smittevernrutinar

2019 6.nov. Arbeidsklede og verneutstyr, Avfall.

Fagdag smittevern 11.4.2019 – Resistente tarmbaktria

1. Antibiotikaresistens – globalt og lokalt. K.Kilhus

2. Mikrobiologisk prøvetaking.K.Kilhus

3. Handtering av resistente tarmbakteria H.Bentele

4. Utbrudd – handtering og screening H.Bentele

5. ESBL- funn to sjukeheimar. L.Aarnes

6. Handhygiene-og-hanskebruk-i-helseinstitusjoner U. Jadczak

7. Reinhald. U. Jadczak

8. Høyanger Sjukeheim. S.Myrekrok

9. Reingjering og desinfeksjon av telefoner og anna IKT utstyr. K.Sørum

Fylkesmann og helse Førde – smittevernkonferanse 24.10.2018

1.Lysark Velkomen og program

2.Vaksinasjon Nøkleby

3.Pandemiplan Nøkleby

4. Lange.Utbrudd – Ansvar og håndtering_Okt18

5. Utbrotshandtering – Skare

6. Flåttoverførte inf Hjetland

7. Ozon Breidablik 2018

1Innledning_avslutning_RASK_Sogn og Fjordane_12mnd

3.Presentasjon – RASK – PIAH-data et år etter intervensjon Sogn of Fj sept. 2017

4.Insidens S& Fj

Antibiotika, resistens og Screening – konsekvens og handtering. 12.4.2018

2018 Resistens globalt og lokalt. R.Hjetland

2018 Prøvetaking.R.Hjetland

2018 Smitteverntiltak i sykehjem. K. Kilhus

2018 RASK Sogn og Fjordane. K. Kilhus

Spl si rolle i ab-styring. Ida Selstad-Ristun

2018 Verktøy til forbedringsarbeid. Åse og LailaCase

Case

Antibiotika intervensjon»RASK» 26.09.17 Sogn og Fjordane + Volda:

Diagnostikk av akutt sykdom registreringsskjema

Informasjonsskriv til pas og pårørende K.Enoksen

Diagnostikk RASK 26. sept. 17

K.Enoksen Etiske refleksjoner 26.09.17

K.Enoksen Forebygging av infeksjon 26. sept. 2017

K.Sørum. RASK» SOGN OG FJORDANE 2

L.Aarnes. Fagdag RASK Insidens 26.9.2017

N.Harbin veien videre

N.Harbin. Innledning_RASK_S&F

N.Harbin. RASK_S&F_fylkesstatistikk_april 2017_NH(2)

P.E.Akselsen-Asymptomatisk bakteriuri

P.E.Akselsen-Hvilke antibiotika skal en velge

Sjekkliste for urinprøvetaking

RASK Hjetland Resistens

RASK prosjektet og prevalens HAISognOgFjordane2

Program

Orientering til heildøgnsinstitusjonar i Sogn og Fjordane

Smitteverndagane 22 og 23. Mai

Program og påmelding finn du her

Powerpoint presentasjonar frå smittevernkurs:

Basale smittevernrutiner og antibiotikaresistens, 27.10.16

Basale smittevernrutiner, Førde 27. oktober

Håndhygiene, vårt viktigste våpen Førde 27. oktober

Kvalitetsforbedring i praksis Håndhygiene 27.10.16

Smittevern i kvardagen. kommune 27 okt

Smittevernkontakt rolla sjukehus