Folkehelsekoordinatorar/kontaktpersonar i kommunane

På eit overordna nivå skal folkehelsekoordinatoren vere med på å sikre «helse i alt vi gjer» i kommunalt planleggings- og iverksettingsarbeid. Til stillinga ligg ansvar for at føringane i Lov om folkehelsearbeid vert følgde opp i kommunen. Til stillinga vert det også lagt ansvar for det lovpålagde arbeidet med å ha oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar denne. I kommunen skal det føreligge ei oversikt over innbyggarane sine levekår og livskvalitet. Denne oversikta skal, mellom anna, leggast til grunn for kommunen sitt planarbeid. I tillegg har også folkehelsekoordinatorane ansvar for konkrete prosjekt og tiltak i nokre kommunar. Desse er ofte retta mot fysisk aktivitet og kosthald.

Folkehelsekoordinatorstillinga i kommunane er i endring. Innhaldet i stillinga og plassering i organisasjonen er, og har vore, ulik i kommunane. Nyleg har nokre kommunar valt å ikkje ha ei spesiell folkehelsekoordinatorstilling eller har lagt denne ned. Grunngjevinga for dette er at «helse i alt vi gjer» er eit ansvar alle planleggarar, og dei som set i verk tiltak, i kommunen har. Såleis vil ein bygge ned sektortenkinga omkring levekårs- og livskvalitetsarbeidet. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) har klare føringar for folkehelsearbeidet i kommunen.

Oversikt pr. 13.12. 2018

 

Askvoll :
Namn: Arve Åsnes
Stillingsstorleik: 50 %
Kontordagar: Kan treffast alle dagar
Tlf. 57 73 07 27
E-post: arve.asnes@askvoll.kommune.no

Aurland:
Namn: Hallgeir Høydal
Stillingsstorleik: 50 %
Kontordagar: måndag-tysdag-onsdag
Tlf: 57 63 2976
E-post: hallgeir.hoydal@aurland.kommune.no
Adresse: Vangen 1, 5745 Aurland

Balestrand:
Namn: Ingunn Stadheim Feidje
Stillingsstorleik: 10 %
Kontordagar:
Tlf.: 57 65 12 00
Epost: ingunn.stadheim feidje@balestrand.kommune.no
Adresse: 6899 Balestrand

Bremanger:
Kontaktperson
Namn: rådmann
Epost: tom.joensen@bremanger.kommune.no
post@bremanger.kommune.no

Eid:
Kontaktperson
Namn: Thomas Vingen Vedeld
Stilling: kommuneoverlege
Kontordagar: Alle dagar
Tlf.:
Epost: Thomas.Vingen.Vedeld@eid.kommune.no
Adresse: 6771 Nordfjordeid

Fjaler:
Konstituert:
Jon Werede Hope
jon.werede.hope@fjaler.kommune.no

Namn: Kristin Rivedal Yndestad
Stillingsstorleik: 100 %
Kontordagar: Alle dagar
Tlf. 57 73 81 03 Mobil: 476 16 869
E-post: kristin.rivedal.yndestad@fjaler.kommune.no

Flora:
Namn: Elisabeth Solheim
Stillingsstorleik: 100 %
Kontordagar: Heile veka
Tlf.: 57 75 61 94 Mobil: 975 25 814
Epost: elisabeth.solheim@flora.kommune.no
Adresse: Markegata 51, 6905 Florø

Førde:
Namn: Doris Rutledal
Stillingsstorleik: 100 % (kombinert med «sykkelbyen»)
Kontordagar:
Tlf.: 96013776
Epost: doris.rutledal@forde.kommune.no
Adresse: Postboks 338, 6801 Førde

Gaular:
Kontaktperson: Kjell Idar Dvergsdal
Stilling: Helse- og omsorgssjef
Epost: kjell.idar.dvergsdal@gaular.kommune.no
postmottak@gaular.kommune.no

Gloppen:
Namn: Åslaug Haugset
Stillingsstorleik: 100%, kombinert med planleggarstilling
Kontordagar: alle dagar
Tlf.:
Epost: folkehelsekoordinator@gloppen.kommune.no
Adresse: Postboks 44, 6821 Sandane

Gulen:
Kontaktperson
Ingebjørg Søreide
Stilling: Kommunalsjef omsorg
E-post: ingebjorg.soreide@gulen.kommune.no
Adresse:

Hornindal:
Kontaktperson
Namn: Ann Kristin Langeland
Stilling: rådmann
Epost: ann.kristin.langeland@hornindal.kommune.no
post@hornindal.kommune.no
Adresse: 6761 Hornindal

Hyllestad:
Kontaktperson
Namn: Hege Solberg
Stilling: Helse og omsorgsjef
Epost: hege.solberg@hyllestad.kommune.no
postmottak@hyllestad.kommune.no

Høyanger:
Namn: Maria Brendehaug Petersen
Stillingsstorleik: 50 %
Kontordagar.
Tlf.: Mobil: 4745 7006
Epost: maria.brendehaug.petersen@hoyanger.kommune.no
Adresse: PB. 159, 6991 Høyanger

Jølster:
Namn: vakant – kontakt rådmann
Stillingsstorleik:
Kontordagar:
Mobil:
Epost: postmottak@jolster.kommune.no
Adresse: 6843 Skei i Jølster

Leikanger:
Kontaktperson
Namn: Odd Arve Rakstad
Stilling: rådmann
E-post: odd.arve.rakstad@leikanger.kommune.no
post@leikanger.kommune.no
Adresse: Leikanger kommune. Tinghus 1, Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger

Luster:
Namn: Britt Veum Hauge
Stillingsstorleik: 30 %
Kontordagar: Alle dagar
Tlf.: 57 68 55 36
Epost: britt.veum.hauge@luster.kommune.no
Adresse: 6868 Gaupne

Lærdal:
Kontaktperson
Namn: Arne Johansen
Stilling: rådmann
Epost: arne.johansen@laerdal.kommune.no
postmottak@laerdal.kommune.no

Naustdal:
Kontaktperson
Namn: Øyvind Bang-Olsen
Stilling: rådmann
Mobil: 920 80 775
E-post: oyvind.bang-olsen@naustdal.kommune.no
post@naustdal.kommune.no

Selje:
Kontaktperson
Namn: Ragna Haaland
Stilling: kommunalsjef helse og omsorg
E-post: ragna.haaland@selje.kommune.no
post@selje.kommune.no

Sogndal
Namn: Anita Foss Midlang
Stillingsstorleik: 100%
Kontordagar: alle
Tlf.:
Epost: anita.foss.midlang@sogndal.kommune.no
Adresse: Postboks 153, 6851 Sogndal

Solund:
Namn: Mona Hjønnevåg
Stillingsstorleik: 40%
Kontordagar: Torsdag og fredag
Tlf. 577 86209/41308083
Epost: mona.hjonnevag@solund.kommune.no

Stryn:
Kontaktperson
Namn: Elise Fonn
Stilling: Folkehelsekoordinator
Epost: elise.fonn@stryn.kommune.no
Tlf.: 57 87 47 90
Epost:
Adresse: Tonningsgata 4, 6783 Stryn

Vik:
Namn: Britt Marit Stadheim
Stillingsstorleik: 50 %
Kontordagar: er på kontoret kvar dag
Tlf: 57 69 82 34
E-post: bms@vik.kommune.no
Adresse: 6893 Vik i Sogn

Vågsøy:
Namn: Birte Sandal
Stillingsstorleik: 50 %
Kontordagar:
E-post: birte.sandal@vagsoy.kommune.no
Adresse: Vågsøy kommune, 6700 Måløy

Årdal:
Kontaktperson
Namn: Helen Koldal
Stilling: Leiar helse og sosial
E-post: helen.koldal@ardal.kommune.no