Særavtalar mellom den enkelte kommune og Helse Førde

Særavtaler svangerskap, fødsel og barselomsorg:

Særavtale svangerskap,fødsel og barselomsorg – Eid (PDF)

Særavtale svangerskap, fødsel og barselomsorg – Leikanger (PDF)

Særavtale svangerskap, fødsel og barselomsorg – Luster (PDF)

Særavtale svangerskap, fødsel og barselomsorg – Selje (PDF

Særavtale svangerskap, fødsel og barselomsorg – Sogndal (PDF)

Særavtale svangerskap, fødsel og barselomsorg – Stryn (PDF)

Særavtale svangerskap, fødsel og barselomsorg – Vågsøy (PDF)

Særavtaler øyeblikkelig hjelp døgntilbod:

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Sogndal (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Gloppen (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Flora (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Gulen (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Luster (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Nordfjord (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Sogn (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod- Sunnfjord og ytre Sogn (PDF)

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod – Vik (PDF)