Samhandlingskonferansen

samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen blir arrangert kvart år i regi av KS, Helse Førde, Brukarutvalet, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Den har vorte eit viktig møtepunkt  på tvers av sektorar, kommunegrenser og fagmiljø.

Målgruppa er: Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar. Andre interesserte.

Samhandlingskonferansen 2019

Tid: 3.-4. april 2019 på Skei

Overordna tema: Framtidas pasient/Den moderne helsearbeidaren

Konferansen går av stabelen 3. og 4. april på Skei i Jølster, og blir arrangert i eit samarbeid mellom dei store offentlege organisasjonane i fylket. Erfaringsmessig samlar ein om lag 200 deltakarar på kvar av konferansedagane. Programmet for årets konferanse finn du her.

Påmelding

 


Tidlegare Samhandlingskonferansar:

 

Samhandlingskonferansen 2018 på Skei

Fokusområde: Samhandling i vekslingsfelta – heilskaplege og koordinerte tenester

Lenke til program og føredrag på KS si side: http://www.ks.no/kalender/sogn-og-fjordane-samhandlingskonferansen-2018/