Samhandlingskonferansen

samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen blir arrangert kvart år i regi av KS, Helse Førde, Brukarutvalet, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Den har vorte eit viktig møtepunkt  på tvers av sektorar, kommunegrenser og fagmiljø.

Målgruppa er: Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar. Andre interesserte.

Samhandlingskonferansen 2018

Tid: 14.-15. mars 2018 (Blir truleg på Skei, men det er ikkje heilt sikkert bestemt i skrivande stund)

Overordna tema: Samhandling i vekslingsfeltet

Programkomiteén har no starta sitt arbeid med planlegginga av konferansen for 2018. Komiteén har følgande medlemmer:

• Åshild Helleset, Brukarrepresentant, Felles brukarutval
• Anne-Grethe Halding, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
• Anne Eli Wangen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
• Mona Holmefjord, Helse Førde HF (Psykisk Helsevern)
• Sølvi Olrich Sørebø, KS
• Stig Igland, Helse Førde HF/Leiar av programkomiteén

 


Tidlegare Samhandlingskonferansar:

 

Samhandlingskonferansen i 2017  i Førde:

Fokusområder:

• Leiing

• Innovasjon/oppgåvedeling

• Praktisk bruk av velferdteknologi i Sogn og Fjordane

2016:

Sjå  video frå Samhandlingskonferansen 2016  Dag 1

Sjå video frå Samhandlingskonferansen 2016 Dag 2

Presentasjonar frå Samhandlingskonferansen 2016