Samhandlingskonferansen

samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen blir arrangert kvart år i regi av KS, Helse Førde, Brukarutvalet, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Den har vorte eit viktig møtepunkt  på tvers av sektorar, kommunegrenser og fagmiljø.

Målgruppa er: Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar. Andre interesserte.

Samhandlingskonferansen 2019

Tid: 3.-4. april 2019 på Skei

Overordna tema: Framtidas pasient/Den moderne helsearbeidaren

Endeleg program vil bli klart i desember. Inntil dess er programkomiteèn løyndomsfulle, men røpar allereie no at det blir mange «godbitar»

 


Tidlegare Samhandlingskonferansar:

 

Samhandlingskonferansen 2018 på Skei

Fokusområde: Samhandling i vekslingsfelta – heilskaplege og koordinerte tenester

Lenke til program og føredrag på KS si side: http://www.ks.no/kalender/sogn-og-fjordane-samhandlingskonferansen-2018/

 

Samhandlingskonferansen i 2017  i Førde:

Fokusområder:

• Leiing

• Innovasjon/oppgåvedeling

• Praktisk bruk av velferdteknologi i Sogn og Fjordane

2016:

Sjå  video frå Samhandlingskonferansen 2016  Dag 1

Sjå video frå Samhandlingskonferansen 2016 Dag 2

Presentasjonar frå Samhandlingskonferansen 2016