Viktig informasjon angåande Korona

Helse Førde og kommunane har felles prosedyre for «Samarbeid…

Samhandlingskonferansen 2020 er avlyst/utsett

 På bakgrunn av den pågåande situasjonen med Korona er samhandlingskonferansen…
Lærings- og mestringssenteret arrangerer ein fagdag for alle…

UFØRETRYGDING VESTLANDET pr. 2019

Noreg har ein høg andel uføretrygda personar samanlikna med…

Sjølvmord i Helse Vest området

Ari Behn sitt sjølvmord i jula har ført til ein stor debatt…