• Ser ungdom i Sogn og Fjordane føre seg ei framtid i eigen heimkommune?

    Ungdata er lokale ungdomsundersøkingar, som vert tilbydd gratis til alle landets kommunar og fylkeskommunar. Siden 2010 har 439 200 ungdommer frå 405 kommuner delteke i ungdataundersøkingane. Ungdata gjev dermed eit godt innblikk i korleis det er å være ung i Noreg i dag. Undersøkingane blir gjort i skulane og består…

    Les mer

Kan sjølvrapportert helse i ungdomen predikere medikamentbruk i voksen alder? 

Dette har forskarar bl.a. frå Helse Førde, undersøkt i ein…

Samhandlingsbarometeret presentert på Toppledermøtet 2018 i Helse Bergen og Haraldsplass sitt opptaksområde

Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus har årlege møter…

Samhandlingsnytt januar 2018

Det fyrste samhandlingsnytt for 2018 er nå sendt ut I Samhandlingsnytt…

RIKSREVISJONEN MED RAPPORT OM PRAKSIS FOR UTSKRIVING AV PASIENTAR TIL KOMMUNEHELSETENESTA

Mellom områda som Riksrevisjonen har sett på, er praksis…

PERSONSKADER MED SJUKEHUSBEHANDLING I SOGN OG FJORDANE

Førebygging av skader og ulykker er eit viktig mål for folkehelsearbeidet.…

Akuttmedisinske seminar 9. januar 2018

Prosjekt prehospitaletenester i Helse Førde inviterer til seminar…