Samhandlingskonferansen

samhandlingskonferansen

Samhandlingskonferansen blir arrangert kvart år i regi av KS, Helse Førde, Brukarutvalet, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Den har vorte eit viktig møtepunkt  på tvers av sektorar, kommunegrenser og fagmiljø.

Målgruppa er: Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar. Andre interesserte.

Samhandlingskonferansen i 2017 vert 20-21. april i Førde.

Programkomiteén for Samhandlingskonferansen 2017 er:

• Gerd Bjørkedal frå felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane
• Sølvi Olrich Sørebø, Rådgjevar KS
• Joanna Galek, Høgskulelektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane
• Anne Karin Løken (KS) – Praktisk tilrettelegging
• Stig Igland, Samhandlingssjef Helse Førde HF/leiar av programkomiteén

Fokusområder:

• Leiing

• Innovasjon/oppgåvedeling

• Praktisk bruk av velferdteknologi i Sogn og Fjordane

Programmet blir kunngjort så snart det er ferdigstillt !


Tidlegare Samhandlingskonferansar:

2016:

Sjå  video frå Samhandlingskonferansen 2016  Dag 1

Sjå video frå Samhandlingskonferansen 2016 Dag 2

Presentasjonar frå Samhandlingskonferansen 2016