Tilbakeblikk frå oppstarten av Samhandlingsbarometeret

Frå idè til samarbeid om nettstad Våren 2011 starta prosjektet…

Storbrukarar av spesialisthelsetenesta - ny indikator

  Samhandlingsbarometeret har fått ny indikator; Storbrukar…

Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling

Det er nedgang i tal meldingar frå kommunane i 1. kvartal 2016…