Folkehelseindikatorar i Samhandlingsbarometeret

Eit utval indikatorar på folkehelseområdet ligg no Samhandlingsbarometeret.…

Ny nettside knytt til Samhandlingsbarometeret

Som du ser har vi fått ei ny nettside knytt til Samhandlingsbarometeret.…

Tilbakeblikk frå oppstarten av Samhandlingsbarometeret

Frå idè til samarbeid om nettstad Våren 2011 starta prosjektet…

Storbrukarar av spesialisthelsetenesta - ny indikator

  Samhandlingsbarometeret har fått ny indikator; Storbrukar…

Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling

Det er nedgang i tal meldingar frå kommunane i 1. kvartal 2016…