Samhandlingsnytt mars 2018

I Samhandlingsnytt for mars kan du lese om nytt utstyr for oksygenbehandling, nyskipa ungdomsråd i Helse Førde, lovendringar som styrkar barn sine rettar, livsmeistring og kompetanseheving i helsepedagogikk.

Samhandlingsnytt mars 2018