Kva meiner du om Samhandlingsbarometeret?

Dette ønskjer vi svar på i spørjeundersøkinga som er sendt ut i dag til eit utval personar i kommunane i Sogn og Fjordane og Rogaland. Om du ikkje har fått undersøkinga på epost, bruk gjerne lenken her og gje oss dine synspunkt.

Samhandlingsbarometeret er under kontinuerlig oppdatering og utvikling. Av den grunn har vi behov for å høyre di meining om korleis du opplever bruken og nytteverdien av Samhandlingsbarometeret. Undersøkinga tek ca 2 minutt (9 spørsmål).

Trykk her og bli med! 

Undersøkinga er anonym. Alle innspel er velkomne!

Svarfrist 1.oktober