Akuttmedisinske seminar 9. januar 2018

Prosjekt prehospitaletenester i Helse Førde inviterer til seminar på Scandic Sunnfjord Hotell, 9. januar 2018

Målgruppe er alle som arbeider med det akuttmedisinske feltet frå kommune- til spesialisthelsetenesta.
Politikarar, brukarorganisasjonar og andre med interesse.

Påmelding innan 3. januar 2018.

Program og meir info finn du her:

Plakat akuttmedisinsk seminar 2018 (PDF)