Antibiotikabruk i kommunehelsetenesta – ny indikator på Samhandlingsbarometeret

Antibiotika til bruk mot infeksjonssjukdommar har vore ein av…

Samhandlingsnytt

Kvar månad sender samhandlingssjefen i Helse Førde,  Stig…

Ny smertepoliklinikk i Sogn og Fjordane!

Alle helseføretak skal ha tverrfagleg smertepoliklinikk som…

Kroniske luftvegssjukdommar i Sogn og Fjordane

Dei viktigaste formene for kronisk luftvegssjukdom er astma og…

UNDERVISNING OM FOLKEHELSE OG SAMHANDLINGSBAROMETERET FOR SJUKEPLEIESTUDENTAR

Sjukepleiegruppa, og utdanninga for denne, er ein sentral komponent…

Samhandlingsnytt for april!

  Kvar månad sender samhandlingssjefen i Helse Førde, …