Fagnettverksamling for eldremedisin/eldreomsorg 26.mars

Det blir samling i fagnettverket for eldremedisin/eldreomsorg  den 26.mars på Skei. Tema blir adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Merk dykk datoen og del gjerne informasjonen med andre. Dette blir ein dag med fagleg påfyll, dialog og refleksjon

Program Fagnettverk 26. mars 2020

Kontaktperson og påmelding : Greta Gard Endal, Eldremedisinsk poliklinikk – Førde/SESAM,  greta.elisabet.gard.endal@helse-forde.no 

Arrangør:  USHT-Sogn og Fjordane og SESAM (Senter for Eldremedisin og samhandling)