Samhandlingsnytt: Innovasjonsmidler fra Helse Vest til PustDegBedre

PustDegBedre er et av to prosjekt i Helse Førde som fikk innovasjonsmidler fra Helse Vest for 2020. PustDegBedre er en pedagogisk plattform som skal hjelpe lungesyke å mestre hverdagen på en bedre måte gjennom å bruke visualiserte pusteøvinger.

Bakgrunn for og målsetting med PustDegBedre

Mange lungesyke ved Helse Førde behandles av fysioterapeut både poliklinisk og ved innleggelser. Pasientene er ofte i dårlig allmenntilstand, har lite energi og begrenset kapasitet i behandling og fremtredende symptom er pustebesvær som skyldes slimplager og åndenød. Lungefysioterapi består i stor grad veiledning i slim-mobiliserende teknikker hvor kvalitetskriteriene for behandling er at den skal være effektiv, skånsom, motiverende og selvstendiggjørende. Veiledningen foregår muntlig og oppfølging på egen hånd er ofte krevende for pasientene. Hovedmålsettingen er å styrke pasientens egenbehandling ved å gi de nyttige verktøy for å håndtere pustebesværet samt gi grundig opplæring i hvordan de skal håndtere symptomene ved hjelp av de ulike pusteteknikkene.

Helse Førde har utvikla eit informasjons- og veiledningsverktøy som gjør det lettere for både pasient, fysioterapeut, pårørende og øvrig helsepersonell å følge opp behandlingen. Virkemidlet er en app som benytter seg av animasjoner og på den måten visualisere innholdet som kan være krevende å absorbere.
“Hovedmålet for prosjektet er å gi lungesyke og fysioterapeuter økt kunnskap og innsikt i hvordan en kan lindre symptomer som slimplager og åndenød”.
Gjennom økt kunnskap styrkes lungesykes evne til å hjelpe seg selv, slik at de blir i bedre stand til å ivareta mål om egenbehandling og derav mestre symptomer knyttet til lungesykdommen. Ved å tilrettelegge for økt kontroll i eget liv, fremmes mestring og livskvalitet. PustDegBedre skal også systematisere fysioterapeuters behandling av pasientgruppen og sikre en standardisert behandling som svarer til dagens kunnskapsbaserte praksis.

Innholdet i PustDegBedre:
For de lungesyke innebærer dette at pusteteknikken er visualisert ved hjelp av en digital roterende 3D- dukke som utfører den. Pasienten kan følge dukken under utførelse og på den måten få hjelp til gjennomføring av teknikken. De kan også få mer informasjon ved å fjerne hudteksturen og derav se hvordan muskulatur bidrar at lungene fylles/tømmes for luft. Pasientene kan oppdatere seg på hva som skjer i luftveiene når de utfører øvelsen ved hjelp av animasjoner. Dette bidrar til å styrke forståelsen hos pasienten som igjen kan øke etterlevelsen og sikre kontinuitet i behandling. Tekst vil selvsagt også være tilgjengelig som forsterkende effekt på det visuelle innholdet.

 


Applikasjonen er bygd opp med en «admin-konsoll» for fysioterapeuter. Her kan fysioterapeuten velge ut hvilke pusteteknikker den enkelte pasienten har behov for samt dosere hver enkelt teknikk med lengde på inn/utpust samt antall repetisjoner. På den måten kan verktøyet tilpasses den enkelte pasient, da fysioterapeutens innstillinger vil manifestere seg i den digitale dukkens utførelse av teknikken. I tillegg til tilpassing av øvelser vil også fysioterapeuten kunne sette på varsel slik at pasienten får en påminning om å gjøre øvelsene sine på et bestemt klokkeslett ila dagen. Språket kan også velges ut fra om det er fysioterapeut eller pasient som er målgruppen for informasjonen.

Bilde over viser en metafor forå forklare LFF-prinsippet på enklere måte for pasienten

Ambisjonen for PustDegBedre 2020:
Målet for 2020 er å teste applikasjonen på mange brukere. Det vil være behov for ytterligere optimaliseringer av applikasjonen, blant annet å knytte lyd til øvelsene. Det er også fokus på spredning/implementering både regionalt og nasjonalt samt innhenting av data som kan brukes i forskning.

Av Elin Johnsen

Red: Anne Marte Sølsnes