Operativt samhandlingsråd

Etter oppmoding frå koordineringsrådet har prosedyra «Samarbeid mellom Helse Førde og kommunane ved influensapandemi» blitt iverksatt, og Operativt samhandlingsråd oppretta. Første møtet i denne gruppa var 20.03.20

Møte referat:

Sist oppdatert 02.04.20

20 03 24 Referat operativt samhandlingsråd – møte 1