Sårbare barn i et fedmefremmende samfunn.

Hege Kristiansen disputerer 8.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The vulnerable child in an obesogenic environment». Hun er spesialist i pediatri og er overlege ved Barneavdelingen ved Førde Sentralsjukehus og tilknytt Helseforsking Sogn og Fjordane.

Å finne barna med risiko for å utvikle overvekt er viktig for å forebygge barnefedme. Kristiansen undersøkte derfor sammenhengen mellom familiefaktorer og levevaner og vekt hos barn i alderen 4 til 16 år fra Vekststudien i Bergen. Hun fant en sammenheng mellom overvekt og enkelte uheldige levevaner som for eksempel mye tid foran skjerm. Enda mer slående var det hvor vanlig uheldige levevaner var hos alle barn, uavhengig av vekt. Studien viser at kroppsmasseindeks (BMI), det mest brukte målet på overvekt også hos barn, i liten grad er nyttig når man ser på fysisk aktivitet fordi det ikke kan skille mellom muskelmasse og fettmasse. Da vil andre mål på overvekt som f. eks. mål av midjeomfang eller hudfolder være bedre. Kristiansen fant også at barn som har opplevd familieoppløsning og lever sammen med en steforelder eller halv-søsken har større vektøkning i løpet av ett år enn barn som lever i en hel familie. Barn som hadde foreldre med lavt utdanningsnivå hadde flere av alle disse risikofaktorene og høyere risiko for overvekt eller vektøkning i denne studien.

Funnene fra studien kan brukes til å identifisere barn med økt risiko for å utvikle overvekt eller fedme på bakgrunn av familieforhold eller levevaner. Funnene kan også være nyttig i oppfølgingen av barn med etablert overvekt eller fedme.

Dato og stad: Fredag 8.5.2020, lenke til videooverføringa

Prøveforelesing: Kl. 9.15-10.15

Oppgitt emne: «Children with obesity, nature or nurture?»

Disputas: Kl. 11.15- 14.45

Avhandling: «The vulnerable child in an obesogenic environment».