Samhandlingskonferansen 2017: Saman er vi dynamitt!

Vi inviterer til Samhandlingskonferansen 2017:

«Saman er vi dynamitt!»
oppgåveløysing gjennom leiing, innovasjon og velferdsteknologi

Scandic Sunnfjord Hotel og Spa
20.-21. april 2017

Konferansen har som mål å bidra til god kultur for samhandling på tvers av sektorar og forvaltingsnivå, gi kunnskap gjennom gode innlegg og drøftingar, synleggjere døme på innovative satsingar, god praksis og teknologiske mulegheiter; mellom anna.

Tema som vil bli vektlagt under konferansen er

• Leiing
• Innovasjon og oppgåvedeling
• Praktisk bruk av velferdsteknologi i Sogn og Fjordane

Målgruppa for konferansen er politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte.

Samhandlingskonferansen er årets store møtepunkt for denne omfattande gruppa. Her møtast leiarar, brukarar, fagfolk og kollegaer på tvers av kommunegrenser og sektorar. Konferansen er eit årleg fellesarrangement mellom dei fleste samfunnsaktørane i fylket knytt til helseområdet: Helse Førde, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet.

Meir informasjon, program og påmeldingsside: http://www.ks.no/kalender/sogn-og-fjordane-samhandlingskonferansen-2017/

Påmeldingsfrist: 30. mars 2017

Fylkesmannen vil dekkje deler av deltakinga frå kommunane. Vi kjem tilbake med nærare informasjon om dette.