Diabetesforum Vestland, arrangert i Førde.

Stad: Scandic Hotel Sunnfjord, Førde.
Tid. onsdag 22. til fredag 24. april 2020

Diabetesforum er ein tverrfaglig konferanse om moderne diabetesbehandling. Nytt høvet til ei oppdatering for deg og medarbeidarane dine! Kurset går over tre vekedagar og startar om kvelden onsdag 22. og sluttar fredag 24. April ved lunjstider. Søkt godkjent som emnekurs telllande for allmenmedisin.

Hovedtema:
Breidt samansett fagleg program med mål om å styrke kunnskap om diabetes hjå helsepersonell.

Nytt i 2020:
Gratis grunnkurs i diabetes for tilsette på sjukeheim, legekontor og i heimesjukepleie. Grunnkurset finn stad 22. april fra kl. 18 til 20.30.

Påmelding: Frist 25. mars på www.diaforum.net

Kontaktperson: E-post: svanhild_solheim@hotmail.com Mobil: 924 41 199

https://www.diabetes.no/helsepersonell/kurs-og-konferanser/diabetesforum-i-fylkene/diabetesforum-i-vestland-2020/ 

http://diaforum.net/