Rapport om avvik og uønska hendingar relatert til samhandling

Det er nedgang i tal meldingar frå kommunane i 1. kvartal 2016 i høve til tidlegare. Kva årsakene til dette er, er
vanskeleg å vurdere. Det er i stor grad dei same kommunane som sender meldingar.

Kommunikasjonen mellom AMK og kommunal lege synest ikkje lenger å vere den same utfordringa som det var i 2014 og delar av 2015. Her er det no få avviksmeldingar. Dette skuldast innskjerping av krav og rutinar og innføring av naudnettet. Dette er ei vesentleg årsak til at andelen meldinar knytt til innlegging er redusert. Det er også relativt få meldingar knytt til utskriving.

Les heile rapporten her:

Rapport om avvik relatert til samhandling 20.04.16 (PDF)

Av Maria Holsen