Fagdagar:

Antibiotika intervensjon»RASK» 26.09.17 Sogn og Fjordane + Volda:

Diagnostikk av akutt sykdom registreringsskjema

Informasjonsskriv til pas og pårørende K.Enoksen

Diagnostikk RASK 26. sept. 17

K.Enoksen Etiske refleksjoner 26.09.17

K.Enoksen Forebygging av infeksjon 26. sept. 2017

K.Sørum. RASK» SOGN OG FJORDANE 2

L.Aarnes. Fagdag RASK Insidens 26.9.2017

N.Harbin veien videre

N.Harbin. Innledning_RASK_S&F

N.Harbin. RASK_S&F_fylkesstatistikk_april 2017_NH(2)

P.E.Akselsen-Asymptomatisk bakteriuri

P.E.Akselsen-Hvilke antibiotika skal en velge

Sjekkliste for urinprøvetaking

RASK Hjetland Resistens

RASK prosjektet og prevalens HAISognOgFjordane2

Program

Orientering til heildøgnsinstitusjonar i Sogn og Fjordane

Smitteverndagane 22 og 23. Mai

Program og påmelding finn du her

 

Powerpoint presentasjonar frå smittevernkurs:

Basale smittevernrutiner og antibiotikaresistens, 27.10.16

Basale smittevernrutiner, Førde 27. oktober

Håndhygiene, vårt viktigste våpen Førde 27. oktober

Kvalitetsforbedring i praksis Håndhygiene 27.10.16

Smittevern i kvardagen. kommune 27 okt

Smittevernkontakt rolla sjukehus