Fagdagar:

Antibiotika intervensjon»RASK» 26.09.17:

Program

Orientering til heildøgnsinstitusjonar i Sogn og Fjordane

Smitteverndagane 22 og 23. Mai

Program og påmelding finn du her

 

Powerpoint presentasjonar frå smittevernkurs:

Basale smittevernrutiner og antibiotikaresistens, 27.10.16

Basale smittevernrutiner, Førde 27. oktober

Håndhygiene, vårt viktigste våpen Førde 27. oktober

Kvalitetsforbedring i praksis Håndhygiene 27.10.16

Smittevern i kvardagen. kommune 27 okt

Smittevernkontakt rolla sjukehus