FREDAGSMØTER

Kvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet v/ Førde Sentralsjukehus.
Tema’ene er ofte medisinsk faglege, men forelesninga er opent for alle interesserte.

Presentasjonane vert overført via virtuelt nummer: 999469@uc.nhn.no

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer er eit levande dokument.
Ofte må avdelingane byte dato seg i mellom og det kan skje avlysning, Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Vi har stort sett fullt auditorium kvar fredag, plass til 130 stk. så fokuset vil vere størst lokalt her hos oss.
Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ein forelesning.
Det vil derfor ikkje vere praktisk mulig å la alle få stille spørsmål.

Viktige reglar ved deltakelse:

Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utenfra er kobla frå,
men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane.
Dette er svært forstyrrande, derfor må ALLE deltakarar huske å «mute» sin mikrofon.

Når presentasjonen til forelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium.
Det betyr at bilde av partane som er kobla opp, vil komme på eit stort lerret her hos oss.
Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

FREDAGSMØTER – HAUSTSEMESTERET 2017 – OVERSIKT OVER DATOAR:

SEPTEMBER
Fredag 01.09. v/ Augeavdeling   Fredagsmøte 01.09.17
Fredag 08.09. v/ Traumepasientar    Fredagsmøte 08.09.17
Fredag 15.09. v/ INGEN FREDAGSMØTE
Fredag 22.09. v/ Lærings- og meistringssenteret    Fredagsmøte 22.09.17
Fredag 29.09. v/ Forskningsdagane     Fredagsmøte 29.09.17

OKTOBER
Fredag 06.10. v/ FOU-Smittevern: Antibiotika styringsprogram    Tema: Fredagsmøte 06.10.17
Fredag 13.10. v/ Kreftavdelinga    Tema: Fredagsmøte 13.10.17
Fredag 20.10. v/ Kvinneklinikken     Tema: Fredagsmøte 20.10.17
Fredag 27.10. v/ Hud poliklinikk    Tema: Fredagsmøte 27.10.17

NOVEMBER
Fredag 03.11. v/ Klinisk Etikkomitè    Tema: Fredagsmøte 01.11.17
Fredag 10.11. v/ Fagdirektør       Tema: Fredagsmøte 10.11.17
Fredag 17.11. v/ Avdeling for patologi    Tema: Fredagsmøte 17.11.17
Fredag 24.11. v/ SESAM går ut – nytt tema:    Tema: Fredagsmøte 24.11.17

DESEMBER
Fredag 01.12. v/ Barneavdeling     Tema: Fredagsmøte 01.12.17
Fredag 08.12. v/ Medisinsk avdeling     Tema: Fredagsmøte 08.12.17
Fredag 15.12. v/ Kirurgisk avdeling    Tema: Fredagsmøte 15.12.17