FREDAGSMØTER – VÅREN 2017

Kvar fredag, kl. 08.00 – 08.45 presenterer ulike avdelingar eit tema i auditoriet v/ Førde Sentralsjukehus.
Tema’ene er ofte medisinsk faglege, men forelesninga er opent for alle interesserte.

Presentasjonane vert overført via virtuelt nummer: 999469@uc.nhn.no

Oversikten over avdelingane sine tildelte datoer er eit levande dokument.
Ofte må avdelingane byte dato seg i mellom og det kan skje avlysning, Oversikten vil bli oppdatert fortløpande.

Vi har stort sett fullt auditorium kvar fredag, plass til 130 stk. så fokuset vil vere størst lokalt her hos oss.
Dette møtefora er ikkje berekna på open dialog, men meir som ein forelesning.
Det vil derfor ikkje vere praktisk mulig å la alle få stille spørsmål.

Viktige reglar ved deltakelse:

Når presentasjonen starter vil visninga i auditoriet vere slik at lyden utenfra er kobla frå,
men dersom ein deltakar har open mikrofon, vil lyden nå ut til dei andre deltakarane.
Dette er svært forstyrrande, derfor må ALLE deltakarar huske å «mute» sin mikrofon.

Når presentasjonen til forelesar er slutt og det blir opna opp for spørsmål, blir visninga endra i vårt auditorium.
Det betyr at bilde av dere som er kobla opp, vil komme på eit stort lerret her hos oss.
Denne visninga er nødvendig for at lyden utanfrå skal nå inn til oss, dersom spørsmål.

FREDAGSMØTER – VÅRSEMESTERET 2017 – OVERSIKT OVER DATOER:

JANUAR
Fredag 06.01. v/  Beredskapssjef   Tema Fredagsmøte 06.01.17
Fredag 13.01. v/ PHBU  Tema Fredagsmøte 13.01.17
Fredag 20.01. v/ Radiologisk avdeling  Tema Fredagsmøte 20.01.17
Fredag 27.01. v/ ANRR-Avdeling for nevrologi, reumatologi og rehabilitering   Tema: Fredagsmøte 27.01.17

FEBRUAR
Fredag 03.02. v/ Barnavdeling   Tema: Fredagsmøte 03.02.17
Fredag 10.02. v/ FAU-forsking og innovasjon:   Tema: Fredagsmøte 10.02.17
Fredag 17.02. v/ Senter for helseforsking:   Tema: Fredagsmøte 17.02.17
Fredag 24.02. v/ Ledig – skulane sin vinterferie

MARS
Fredag 03.03. v/ Medisinsk avdeling     Tema: Fredagsmøte 03.03.17
Fredag 10.03. v/ KULE    Tema: Fredagsmøte 10.03.17
Fredag 17.03. v/ Fag- og utvikling      Tema: Fredagsmøte 17.03.17
Fredag 24.03. v/ Klinisk Etikkomite     Tema: Fredagsmøte 24.03.17
Fredag 31.03. v/ Legemiddelkomiteen   Tema: Fredagsmøte 31.03.17

APRIL
Fredag 07.04. v/ Øyre Nase Hals     Tema: Fredagsmøte 07.04.17
Fredag 14.04. v/ Langfredag
Fredag 21.04. v/ Psykiatrisk klinikk  Tema: Fredagsmøte 21.04.17
Fredag 28.04. v/ Organdonasjon     Tema: Fredagsmøte 28.04.17

MAI
Fredag 05.05. v/ Ortopedisk avdeling    Tema: Fredagsmøte 05.05.17
Fredag 12.05. v/ Fag- og utviklingsavdeling     Tema: Fredagsmøte 12.05.17
Fredag 19.05. v/ Nevrologisk avdeling    Tema: Fredagsmøte 19.05.17
Fredag 26.05. v/ Ledig – inneklemt dag

JUNI
Fredag 02.06. v/ Kirurgisk avdeling    Tema: Fredagsmøte 02.06.17
Fredag 09.06. v/ Klinisk Kommunikasjon    Tema: Fredagsmøte 09.06.17
Fredag 16.06. v/ Kreftavdeling     Tema: Fredagsmøte 16.06.17