Delavtalar mellom kommunane og Helse Førde:

Delavtale ansvarsavklaring (PDF)

Delavtale folkehelse og forebygging  (PDF)

Delavtale forsking og utdanning (PDF)

Delavtale forebygging (PDF)

Delavtale IKT løysingar lokalt (PDF)

Delavtale koordinerte tenester (PDF)

Delavtale kunnskapsoverforing og informasjonsutveksling (PDF)

Delavtale svangerskaps-fødsels-og barselomsorgstenester (PDF)

Delavtale øyeblikkeleg hjelp (PDF)

Delavtale gjensidig hospiteringsordning (PDF)

Delavtale nettverk kreftomsorg og lindrande behandling (PDF)

Delavtale om den akuttmedisinske kjeda (PDF)

Delavtale om habilitering og rehabilitering møteplassen (PDF)

Delavtale om lærings- og meistringstilbod (PDF)

Delavtale om pasienttransport (PDF)

Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling (PDF)

Delavtale om samarbeid om beredskap (PDF)

Delavtale om smittevern (PDF)

Delavtale tilvising innlegging og utskriving (PDF)